Den digitale omstilling – i arbejdet og på arbejdspladsen.

Vores arbejde og måden vi arbejder sammen på forandrer sig med fuld fart i disse år, drevet af nye teknologier og et spirende data-marked.  Og det går stærkt:

  • Du kan erstatte arbejdsfunktioner med algoritmer og automatisere processer.
  • Du har kolleger, du aldrig møder IRL, men skal skabe resultater sammen med.
  • Din medarbejder er altid på udkig efter næste job og karrieremuligheder.
  • På sociale medier repræsenterer du virksomheden, mens du promoverer dig selv (eller er det omvendt?)

Fremtidens HR er fuld af teknologiske og etiske udfordringer og overvejelser - også på det personlige plan.

Forbered!

Få overblik og inspiration med
foredrag og artikler.

Kom i gang!

Vælg de rigtige løsninger til formål og målgruppe.

De konkrete udfordringer

Metoder til rekruttering, branding og samarbejde.

Tech og start-ups er min hjemmebane.

Siden 1997 har jeg været med til at udvikle og lede digitale start-ups og vækstvirksomheder og har fulgt udviklingen fra manuelle til automatiserede processer - som bruger, underviser og leder af min egen udviklingsafdeling.

I dag driver jeg prodii.com, er medstifter af Tænke-handle-tanken DataEthis.EU og så rådgiver/ træner jeg i 'personlig professionel datahåndtering', 'dataetisk rekruttering' og opbygger talent pipelines.

Om Steen Digital