De digitale dilemmaer; skal vi, fordi vi kan?

Data giver magt og indsigt på flere niveauer og på en måde, der var svært at forestille sig for blot 10 år siden. Som samfund og individer står vi overfor etiske spørgsmål og valg, der er vanskelige hvis ikke umulige at overskue på egen hånd.

Opdateret juli 2017 – oprindeligt publiceret februar 2016

Sociale mediers empowerment

For ca. 10 år siden begyndte vi at rykke ind på de sociale medier opmuntret af potentialet, mulighederne og den empowerment, de sociale medier giver den professionelle. Med de sociale medier følger en enestående mulighed for at opnå synlighed og opbygge sin egen medieplatform – et privilegium, der hidtil kun har været mulig med mange penge.

Potentialet ses bedst udfoldet, hvor “almindelige” mennesker går fra ukendt til Youtube-stjerner, hvor bloggere kan leve af skrive om deres hobby og hvor professionelle kan skabe en indtægt.

Big Data giver globale og samfundsmæssige indsigter

I takt med at vi som forbrugere og producenter er begyndt at levere indhold (data) til de digitale og sociale medier, er en ny forretningsorden skabt; nemlig dataopsamling og dermed kortlægningen af os som verden, som samfund og ikke mindst som individer. Oplysninger der samlet bliver til Big Data og løfter om at forbedre alt fra trafik til forebyggelse af epidemier.

 

data-is-the-new-oil

What’s not to like?

Alt skulle således være i skønneste orden, hvis det da ikke lige var det med privatlivet og den personlige integritet. For de informationer, der hentes om andre mennesker, går tættere og tættere på den enkeltes privatliv.

Forestil dig, at dine fremtidige karrieremuligheder bliver afgjort af en hemmelig algoritme, der profilerer dig som ansættelsesværdig eller ej.

Hvor du er, hvad du interesserer dig for, hvem du omgås, din personlighed, dit humør og mange andre personlige og private oplysninger, der bruges til alt lige fra at tilpasse annoncer og pristilbud, forudsige dine chancer for at gennemføre en uddannelse på normeret tid og risikoen for at du vil få en sygdom eller blive kriminel til hvad du stemmer næste gang.

Mennesker (bliv)er transparente

Hvor meget en algoritme kan regne ud om dig, giver Sten Løck et eksempel på i sin artikel Watson er menneskets bedste ven. Uden diskussion om journalisten Aarti Shahani, der allierede sig med Watson (IBM’s supercomputer) og data fra Facebook.

 

watson-personality-analysis-sample

 

Med Crystalknows‘ algoritme, data fra det offentlige internet samt fra dine kontakter, kan du afkode personligheden hos alle; dem du kender og dem du aldrig har mødt – ud fra tesen, at data afspejler adfærd og adfærd er en afspejling af personligheden.

Dine personlige valg afspejler dit dataetiske kompas

Lige nu er der kun een til at sætte grænserne – og det er dig selv. Både for dig selv og for andre, dvs. dem du er digitalt forbundet med. Til dét skal du kende dit eget dataetiske kompas.

Hensyntagen til andres personlige datasikkerhed og respekt for andres data handler om meget mere end lovgivning. Det handler på den ene side om, hvilke oplysninger du har brug for, hvordan du vil og kan indsamle disse oplysninger og endelig, hvordan du vil bruge dem. På den anden side handler det om, hvilke oplysninger, du er interesseret i at andre har om dig, og hvilke du er parat til at dele – både om dig selv og om andre.

Uden et “dataetisk” kompas vil du falde over en digital snubletråd eller ufrivilligt komme til at spænde ben for andre.

Går du med overvejelser om dine egne digitale fodspor? Har du teenagere i familien? Arbejder du med kundedata? Arbejder du i en offentlig administration? Så står du allerede i dag overfor dilemmaer og valg, der rækker ud over lovgivning.

Når du får brug for at drøfte muligheder vs. dilemmaer og gevinster vs risici, så tag 2 timers sparring hvor vi tager udgangspunkt i din situation


 Læs videre om de digitale dilemmaer: